21 Μαρ 2012

Επιστολή των Συλλόγων Μετεκπαιδευόμενων στα Διδασκαλεία προς το Υπουργείο Παιδείας


ΤΕΤΑΡΤΗ, 8/2/2012
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Υ.Π.Δ.Μ.Θ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Δ.Ο.Ε.)


Κυρία Υπουργέ,

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν κινητήρια δύναμη, μοχλό αλλαγής και βελτίωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η μετεκπαίδευση τους θεωρείται παράγοντας αποφασιστικής σημασίας, αφού η επιστημονική κατάρτιση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος.

Η μετεκπαίδευση έχει ως στόχο τη βελτίωση και ανανέωση συνολικά του περιεχομένου της αρχικής εκπαίδευσης, με στόχο να αξιοποιούνται τα νεότερα δεδομένα που παρέχει η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα σε σύζευξη με την πολυετή εμπειρία της διδακτικής πράξης.

Η μετεκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων αποτελεί για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα έναν ιστορικό θεσμό-κατάκτηση, ο οποίος προσφέρει τα μέγιστα στη μόρφωση χιλιάδων εκπαιδευτικών για πάρα πολλά χρόνια.

Όμως στο Νόμο 4024/2011 ο θεσμός των διδασκαλείων υποβαθμίζεται και αδικείται. Ενώ κάτοχοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ακόμη και ετήσιας διάρκειας, μοριοδοτούνται με δύο επιπλέον χρόνια στο βαθμολόγιο, οι απόφοιτοι των Διδασκαλείων που οι σπουδές τους είναι απόλυτα συναφείς με το αντικείμενό τους και διετούς διάρκειας δεν έχουν καμία μοριοδότηση. Επιπροσθέτως θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο Νόμο 3848/2010 και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 στη δεύτερη παράγραφο και στο άρθρο 14 στη δεύτερη παράγραφο, ο τίτλος του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης μοριοδοτείται για τις κρίσεις στελεχών με τρία (3) μόρια ενώ ο μεταπτυχιακός τίτλος μοριοδοτείται με τέσσερα (4) μόρια.

Επίσης είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η επιλογή για τη φοίτηση στα διδασκαλεία γίνεται με πανελλήνιες αδιάβλητες εξετάσεις όπως στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, διαδικασία που κατοχυρώνει τον Θεσμό ως απολύτως έγκυρο και αξιοκρατικό. Το πρόγραμμα σπουδών των Διδασκαλείων εμπεριέχει εξετάσεις, ερευνητικές εργασίες και προαιρετικές διπλωματικές εργασίες.

Κατανοούμε ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος εκλαμβάνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως ανώτερος από τον τίτλο των διδασκαλείων. Αυτό διαφαίνεται και στο Nόμο 3848/2010. Θεωρούμε όμως ότι θα έπρεπε να δοθεί μοριοδότηση τουλάχιστον 1,5 χρόνου στους απόφοιτους των Διδασκαλείων διότι υπάρχει απόλυτη συνάφεια μεταξύ σπουδών και αντικειμένου όπως ορίζεται στο 2ο εδάφιο της 4ης παραγράφου του άρθρου 6 του Νόμου 4024/2011 και επίσης διότι στο Νόμο 3848/2010 αναγνωρίστηκε ο τίτλος των Διδασκαλείων και δόθηκαν τρία (3) μόρια για κρίσεις στελεχών, ενώ στο μεταπτυχιακό τίτλο δόθηκαν τέσσερα (4) μόρια.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε να ισχύσει αναλογικά στο Νόμο 4024/2011 ό,τι ίσχυε και στο Νόμο 3848/2010. Δηλαδή στο νέο βαθμολόγιο να δοθεί μοριοδότηση τουλάχιστον 1,5 χρόνου στους κατόχους των τίτλων των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, η οποία βρίσκεται ακριβώς στα ¾ της μοριοδότησης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Η μετεκπαίδευση των δασκάλων και των νηπιαγωγών με τη μορφή που υφίσταται μέχρι σήμερα διαφέρει από οποιαδήποτε μορφή τρίμηνης, εξάμηνης ή ετήσιας επιμόρφωσης. Συνεπώς, οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να αναγνωρίζονται αναλογικά σε όλες τις συναφείς νομοθετικές διατάξεις και όχι επιλεκτικά, στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης πολιτείας και ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών της.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι μετεκπαιδευόμενοι/ες σήμερα δάσκαλοι/ες και νηπιαγωγοί αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα της μετεκπαίδευσης με τη σημερινή της μορφή, ζητάμε να παραμείνει ως βάση για τη διεύρυνση του περιεχομένου της στο μέλλον στην κατεύθυνση των αποφάσεων της ΔΟΕ (6 Μαΐου 2008) και της πρότασης της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Προέδρων των Διδασκαλείων της χώρας (Ρέθυμνο, 19-20 Νοεμβρίου 2010 και Θεσσαλονίκη, 5-6 Φεβρουαρίου 2011).

Πιστεύουμε ότι μέσα από μια διεργασία σύνθεσης απόψεων, θα κατανοήσετε το εύλογο του αιτήματός μας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
(Ακολουθούν οι υπογραφές των Προέδρων ΣΜ Αθήνας, Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Ρεθύμνου, Ρόδου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου