28 Μαΐ 2011

1453 - Μια πρόταση διδασκαλίας


Το παραπάνω σώμα κειμένου αποτελεί μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, η οποία παρουσιάζεται στα βιβλία σε δύο ενότητες. Απαραίτητη κρίνεται μια μικρή προφορική προεργασία από το δάσκαλο της τάξης σχετικά με τα γεγονότα πριν την έλευση του οθωμανικού στρατού μπροστά από τα τείχη της Πόλης.

Ενδεικτικές ερωτήσεις για το δάσκαλο :

Πως τοποθέτησε τις δυνάμεις του ο Μωάμεθ στην ξηρά και στη θάλασσα;
Ποιο ήταν το μεγάλο όπλο που υποστήριζε την επίθεση των Τούρκων;
Τι κόλπο σκέφτηκαν οι Οθωμανοί για να εντείνουν την πολιορκία;
Ποιοι αποτελούσαν την άμυνα της Πόλης και ποιο φαίνεται να ήταν το ηθικό τους;
Τι συνέβη στον Ιουστινιάνη και τι επίδραση νομίζετε ότι είχε αυτό στην εξέλιξη της μάχης;
Από ποια δίοδο μπήκαν οι πρώτου Τούρκοι στρατιώτες στην Πόλη;
Πως πέθανε ο Παλαιολόγος;
Ποια ήταν η τύχη των βυζαντινών μετά την άλωση;
Ποια ήταν η τύχη των θησαυρών της πόλης μετά την Άλωση;
Πότε τελειώνει και τυπικά η βυζαντινή ιστορία; (χρονολογία)

Πέρα από τις παραπάνω ερωτήσεις, ο οποίες δεν ενεργούν δεσμευτικά, καθώς μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε μορφή διδασκαλίας, ο δάσκαλος θα μπορούσε να καταρτίσει στον πίνακα με βάση τις απαντήσεις των μαθητών ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο θα πρέπει να έχει την παρακάτω περίπου μορφή.

Πότε : 1453 (29 Μαΐου)
Που : Κωνσταντινούπολη
Ποιοι: Οθωμανοί Τούρκοι (Μωάμεθ Β΄) και Βυζαντινοί (Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος)

Τι συνέβη :
α. πολιορκία της Πόλης από Οθωμανούς
β. στρατηγικά ατού Τούρκων : το μεγάλο κανόνι και η δίολκος του Διπλοκιονίου
γ. συσχετισμός δυνάμεων: 1 Βυζαντινός προς 20 Τούρκους.
δ. οι Τούρκοι μπαίνουν στην Πόλη και τη λεηλατούν
ε. ο αυτοκράτορας σκοτώνεται στη μάχη

Γιατί αλώθηκε η Πόλη : 
α. οι αμυνόμενοι δεν άντεξαν την πίεση τόσου μεγάλου στρατού
β. η απόσυρση του Ιουστινιάνη μετά τον τραυματισμό του.
γ. η είσοδος των Τούρκων από την Κερκόπορτα.
δ. η βοήθεια από τη Δύση που δεν ήρθε ποτέ.

Συνέπειες:
α. Καταστροφές-λεηλασίες της πρωτεύουσας.
β. Προσφυγιά των Ελλήνων και των χριστιανών.
γ. Μεταφορά στη Δύση βιβλιοθηκών και πνευματικών ανθρώπων = πνευματική άνοδος της Δύσης = αρχή της Αναγέννησης.
δ. Ψυχολογικές συνέπειες για τους Έλληνες, άσχημη εικόνα του "Τούρκου" στην Ευρώπη.
ε. Πλήρης έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου από τους Τούρκους = αναζήτηση για τη Δύση άλλων εμπορικών δρόμων προς τις Ινδίες = εξερευνήσεις, ανακαλύψεις

Στο παρόν ιστολόγιο δες και:
http://zagkotas.blogspot.com/2010/05/blog-post_28.html
http://zagkotas.blogspot.com/2010/05/blog-post_29.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου